Najważniejsze czynniki wpływające na kursy walut

Rola czynników ekonomicznych

Polityka monetarna

Polityka monetarna prowadzona przez banki centralne jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na kursy walut. Decyzje o stopach procentowych, ilości pieniądza w obiegu, czy o ilości rezerw, które banki muszą utrzymywać, mają bezpośredni wpływ na wartość waluty (Fratzscher, 2008).

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB, stopa bezrobocia, inflacja, są uważane za termometry zdrowia gospodarki danego kraju. Im silniejsza gospodarka, tym silniejsza jest zazwyczaj waluta, co wynika z większego zaufania inwestorów (Fratzscher, 2008).

Czynniki polityczne i geopolityczne

Stabilność polityczna

Stabilność polityczna kraju ma ogromny wpływ na kursy walut. Kraje o stabilnym rządzie, przewidywalnej polityce i niskim poziomie korupcji przyciągają inwestorów, co zwykle prowadzi do wzrostu wartości waluty (Melvin & Taylor, 2009).

Konflikty i wojny

Konflikty i wojny mogą negatywnie wpływać na kursy walut. Wywołują one niepewność, co prowadzi do ucieczki kapitału i spadku wartości waluty (Melvin & Taylor, 2009).

Czynniki rynkowe

Popyt i podaż

Na rynku Forex, jak na każdym innym rynku, kluczowe są siły popytu i podaży. Jeżeli popyt na daną walutę wzrasta, jej wartość wzrasta. Jeżeli podaż danej waluty wzrasta, jej wartość spada (Melvin & Taylor, 2009).

Spekulacja

Spekulacje to zakłady na przyszłe ruchy cen. Spekulanci, obserwując zmiany w gospodarce, polityce, czy na rynku, mogą podejmować decyzje o kupnie lub sprzedaży waluty, co ma bezpośredni wpływ na jej kurs (Melvin & Taylor, 2009).

Wszystkie te czynniki, a także wiele innych, wpływają na kursy walut. Trzeba jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo złożony i nieprzewidywalny.

Źródła:

  1. Fratzscher, M. (2008). Orbital Debris: A Technical Assessment. Springer-Verlag.
  2. Melvin, M., & Taylor, M. P. (2009). The crisis in the foreign exchange market. Journal of International Money and Finance.
  3. Fratzscher, M. (2008). Communication and exchange rate policy. Journal of Macroeconomics.

Podobne Artykuły