Ekonomia behawioralna a decyzje finansowe

Ekonomia behawioralna – wprowadzenie

Definicja i cel ekonomii behawioralnej

Ekonomia behawioralna to subdyscyplina ekonomii, która bada wpływ psychologicznych, społecznych, poznawczych i emocjonalnych czynników na decyzje ekonomiczne podmiotów i ich konsekwencje dla rynku, zasobów i wyników finansowych (Rabin, 1998).

Biasy behawioralne wpływające na decyzje finansowe

Efekt zakotwiczenia

Efekt zakotwiczenia odnosi się do tendencji ludzi do polegania na pierwszych dostępnych informacjach (kotwicach) podczas podejmowania decyzji. Ten bias może prowadzić do błędnych decyzji finansowych, na przykład przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości (Tversky & Kahneman, 1974).

Nadmierne zaufanie

Nadmierne zaufanie polega na przecenianiu własnej wiedzy lub zdolności do przewidywania wyników. Może to prowadzić do podejmowania zbyt ryzykownych decyzji finansowych (Barber & Odean, 2001).

Zastosowanie ekonomii behawioralnej w praktyce

Finanse osobiste

Rozumienie błędów poznawczych może pomóc w lepszym zarządzaniu finansami osobistymi. Na przykład, świadomość efektu zakotwiczenia może pomóc uniknąć przepłacania podczas negocjacji ceny (Tversky & Kahneman, 1974).

Polityka publiczna

Ekonomia behawioralna jest również wykorzystywana w polityce publicznej, aby pomóc ludziom podejmować lepsze decyzje finansowe. Przykładem jest wprowadzenie automatycznego zapisu na emeryturę, co wykorzystuje inercję behawioralną (Thaler & Benartzi, 2004).

Wszystko to pokazuje, jak ważna jest ekonomia behawioralna w podejmowaniu decyzji finansowych. Uświadomienie sobie własnych biasów i ich wpływu na nasze decyzje może pomóc w podejmowaniu bardziej przemyślanych i korzystnych decyzji finansowych.

Źródła:

  1. Rabin, M. (1998). Psychology and economics. Journal of Economic Literature.
  2. Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science.
  3. Barber, B. M., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics.
  4. Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy.

Podobne Artykuły