Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis KantorFX.pl jest prowadzony przez Kantor FX, z siedzibą przy Alei Trzech Państw 159/215, 59-921 Porajów.

1.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, użytkownik musi stworzyć konto.

2.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość i kompletność danych podawanych przy rejestracji.

2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta, w tym za zachowanie w tajemnicy hasła do konta.

  1. USŁUGI

3.1. Usługi świadczone przez Serwis opisane są na stronach Serwisu.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. My nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

  1. ZMIANY REGULAMINU

5.1. Mamy prawo zmieniać niniejszy Regulamin. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie Serwisu.

  1. KONTAKT

6.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt: bjuro@kantorfx.pl