Kontrola kapitału: Ograniczenia w przepływie walut

Definicja i Cele Kontroli Kapitału Kontrola kapitału odnosi się do środków podjętych przez rządy lub instytucje monetarne w celu regulowania przepływów finansowych z kraju i do kraju. Celem takich działań jest często stabilizacja waluty, ograniczenie ucieczki kapitału oraz ochrona krajowej polityki monetarnej przed zewnętrznymi szokami. Kontrole mogą przyjmować formę ograniczeń na kwoty transferów zagranicznych, cła […]